बंद

कोरंभी मंदिर

कोरंबी (मराठी: कोरंभी) भारतातील महाराष्ट्र राज्यातील भंडारा जिल्ह्यातील भंडारा तहसीलमधील एक गाव आहे. कोरंबीच्या डोंगरावर वसलेले हिंदू देवीचे मंदिर आहे.
हे हिंदू लोकांमध्ये पवित्र स्थान आहे. या मंदिरासाठी कोरंबी प्रसिद्ध आहे. वैनगंगा नदीच्या काठावर हे गाव वसले आहे.

छायाचित्र दालन

  • कोरंभी मंदिर
  • कोरंभी मंदिर च्या पायरा

कसे पोहोचाल?:

विमानाने

बीएआय विमानतळ, नागपूर (एमएस) पर्यंत हवाई सुविधा उपलब्ध.

रेल्वेने

नागपूर रेल्वे स्टेशन ते वाडी रेल्वे स्टेशन (भंडारा) पर्यंत.

रस्त्याने

नागपूर - पारडी - भंडारा, एनएच -6