बंद

2 जिल्हा परिषद- उर्वरित जागा सार्वत्रिक निवडणूक मतदान दिनांक 18/01/2022

2 जिल्हा परिषद- उर्वरित जागा सार्वत्रिक निवडणूक मतदान दिनांक 18/01/2022

 

 

अ.क्र. स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे नाव तहसील चे नाव गट क्र. उमेदवाराचे नाव(प्रतिज्ञा पत्र)
1 जी पी भंडारा मोहाडी 11 १. पिल्लारे ध्रपती चंदुलाल
२. बाभरे राजश्री रवींद्र
३. काटवले सुवर्णा भिवा
४. झंझाड विणा गजानन
५. सेलोकर मालन संजय
६. नलगोपुलवार अनिता रमेश
  12 १. तुमसरे विनोद भाऊराव
२. मेश्राम मिलिंद नामदेव
३. गायधने सुभाष रामाजी
४. इलमे देवेंद्र सुभाष
५. डोंगरे शैलेश विश्वनाथ‍
६. गभने उत्तम ग्यानिराम
15 १. मिरासे संजय महादेव
२. फेंडर एकनाथ लक्ष्मन
३. हिंगे गणेश नीलकंठ
४. पारधी नरेंद्र तुकाराम
५. उके दिलीप धनराज
६. चव्हाण सुरज बाजीराव
७. येळणे अरविंद श्रावण
८. रामटेके पवन श्रावण
2 भंडारा ३८ 1.भुरे मालू शालिक

2.डहारे सरिता नरेश

3.घनमारे स्नेहा चेतन

4.लांजेवार करिश्मा संजय

5.भुरे अनीता एकनाथ

6.वाघमारे मनिषा सुभाष

7.निंबार्ते मनिषा नामदेव

8.बन्सोड कुसुम देवराम

३. पवणी ४३ १.खोब्रागडे हिरालाल तुकाराम

२.नखाते माधुरी तुकाराम

३.पंचभाई मोहन विठ्ठलराव

४.फुंडे विनायक नत्थु

५.भुते प्रशांत हरिदास

६.सावरबांधे विजय यादवराव

४५ १.टेकाम शालु निलकंठ

२.नवघरे संगीता भगवानजी

३.नंदागवळी सूर्यकिरण ईश्वर

४.फुलबांधे प्रिया बाळकृष्ण

५.बाळबुध्दे रिना मोरेश्वर

६.मोहिते सीमा मनोहर

४. लाखणी २४ .माया राजकुमार अंबुले

२.मिनाक्षी धनपाल बोपचे

३.मोरेश्वरी सुनील पटले

४.रेवता योगेश्वर पटले

५.वैशाली मुकेश चेटूले

६.अरुणा पुरुषोत्तम टेंभरे

७.वैशाली संजय रहांगडाले

८.आरती केशाव सिंगनजुडे

९.शोभा ज्ञानेश्वर रहांगडाले

१०.सुर्मिला अशोक पटले

२५ .माधुरी अरविंद झाल्के

२.मनीषा चंद्रकांत निंबार्ते

३.रजनी रमेश पडोळे

४.कमुना तुकाराम वासनिक

२६ १.अर्चना विलास ढेंगे

२.स्वाती भूमेश ढेंगे

३.स्वाती नरेंद्र वाघाये

४.मिनाक्षी मुकेश धुर्वे

५.कुंदा कुशन धांडे

२८ 1.गजानन लक्ष्मण निर्गुळे

2.पद्मकर लक्ष्मण बावनकर

3.हेमंत लोमेश्वर कोरे

4.हर्षवर्धन मुनेश्वर कोहापरे

5.चुन्नीलाल नारायण वासनिक

6.उमराव काशिराम आथोडे

7.प्रमोद वासुदेव मेश्राम

8.प्रकाश दिंडयाल चुटे

9.दिलीप चिंधू चपले

10.अनिल बाबुराव फुंडे

11.रवींद्र बाळासाहेब खोब्रागडे

12.सुनील बकाराम चपले

13.लोमेश्वर पुंडलिक बावनकुळे

14.सुरेश गोमा पचारे

५. तुमसर ४. १.अशोक मार्कंड पटले
२.लीला शिवदयाल पारधी
३.राजेंद्र अंबादास ढबाले
४.उमेश्वर महादेव कटरे
५. १.रीमा रुद्रसेन भजनकर
२.प्रेमलता सहदेव तुरकर
.सुषमा छगनलाल पारधी
४.कोमल योगराज टेंभरे
५.अनुराधा अरविंद राऊत
६.मिनाझ कलाम शेख
६. .संदिप सोमाजी ताले
.शेखर राजैय्या कोतपल्लीवार
३.सुरेश हरिचंद राहांगडाले
४.प्रफुल्ल रेवाराम बिसने