Close

zp poll date 18/01/2022

2 ZILLA PARISHAD- REMAINING SEATS GENERAL ELECTION POLL DATE 18/01/2022

 

S.No. Local Body Name Tahsil Name Division No. Candidate Name (Affidavit)
1 Z.P.Bhandara  MOHADI 11 1.Pilare Drupati Chandulal

2.Babhare Rajshree Ravindra

3.Katwale Suvarna Bhiva

4.Zanzad Vina Gajanan

5.Selokar Malan Sanjay

6.Nalgopulwar Anita Ramesh

12 1. Tumsare Vinod Bhaurao

2. Meshram Milind Namdeo

3. Gaidhane Subhash Namdeo

4. Ilame Devendra Subhas

5. Dongare Shailesh Vishwanath

6. Gabhane Uttam Gyaniram

  15 1. Mirase Sanjay Mahadeo

2. Fender Eknath Laxman

3. Hinge Ganesh Nilkanth

4. Pardhi Narendra Turkaram

5. Ukey Dilip Dhanraj

6. Chawan Suraj Bajirao

7. Yelane Arvind Shravan

8. Ramteke Pawan Shravan

2 BHANDARA 38 1.Bhure Malu Shalik

2.Dahare Sarita Naresh

3.Ghanmare Sneha Chetan

4.Lanjewar Karishma Sanjay

5.Bhure Anita Eknath

6.Waghamare Manish Subhash

7.Nimbarte Manish Namdev

8.Bansod Kusum Devram

3. Pauni 43 1.Khobragade Hiralal Tukaram

2.Nakhate Madhuri Tukaram

3.Panchbhai Mohan Vitthalrao

4.Funde Vinayak Natthu

5.Bhute Prashant Haridas

6.Sawarbandhe Vijay Yadavrao

45 1. Tekam Shalu Nilkanth

2.Navghare Sangita Bhagwanji

3.Nandagawali Suryakiran Ishwar

4.Fulbandhe Priya Balkrushna

5.Balbuddhe Rina Moreshwar

6.Mohite Seema Manohar

4. Lakhani 24 1.MAYA RAJKUMAR AMBULE

2.MINAKSHI DHANPAL BOPCHE

3.MORESHWARI SUNIL PATLE

4.REVATA YOGESHWAR PATLE

5.VAISHALI MUKESH CHETULE

6.ARUNA PURUSHOTTAM TEMBHARE

7.VAISHALI SANJAY RAHANGDALE

8.Arati Keshao Singanjude

9.SHOBHA DNYANESHWAR RAHANGDALE

10.Surmila Ashok Patle

25 1.MADHURI ARVIND ZALKE

2.Manisha Chandrakant Nimbarte

3.RAJANI RAMESH PADOLE

4.Kamuna Tukaram Wasnik

26 1.ARCHANA VILAS DHENGE

2.SWATI BHUMESH DHENGE

3.SWATI NARENDRA WAGHAYE

4.Minakshi Mukesh Dhurve

5.KUNDA KUSHAN DHANDE

28 1.Gajanan Laxman Nirgule

2.PADMAKAR LAXMAN BAWANKAR

3.HEMANT LOMESHWAR KORE

4.harshwardhan muneshwar kohapare

5.CHUNNILAL NARAYAN WASANIK

6.UMARAO KASHIRAM ATHODE

7.PRAMOD WASUDEO MESHRAM

8.PRAKASH DINDYAL CHUTE

9.DILIP CHINDHU CHAPLE

10.ANIL BABURAO FUNDE

11.RAVINDRA BALASAHEB KHOBRAGADE

12.SUNIL BAKARAM CHAPLE

13.LOMESHWAR PUNDLIK BAWANKULE

14.SURESH GOMA PACHARE

5. Tumsar 4. 1.ASHOK MARKAND PATLE
2.LILA SHIVDAYAL PARDHI
3.RAJENDRA AMBADAS DHABALE
4.UMESHWAR MAHADEV KATRE
5. 1.REEMA RUDRASEN BHAJANKAR
2.PREMLATA SAHADEO TURKAR
3.SUSHAMA CHHAGANLAL PARDHI
4.KOMAL YOGRAJ TEMBHARE
5.ANURADHA ARVIND RAUT
6.MINAZ KALAM SHEIKH
6. 1.SANDIP SOMAJI TALE
2.Shekhar Rajaiyya Kotpalliwar
3.SURESH HARICHAND RAHANGDALE
4.Praful Rewaram Bisane