बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी विविध रिक्त पदभरतीतील गुणवत्ता नुसार अंतिम मेरीट यादी व अंतिम मेरीट यादीनुसार कागदपत्रे पडताळणी करिता बोलावण्यात येणाऱ्या उमेदवाराची यादी दिनांक ०८ जुलै, २०२०.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी विविध रिक्त पदभरतीतील गुणवत्ता नुसार अंतिम मेरीट यादी व अंतिम मेरीट यादीनुसार कागदपत्रे पडताळणी करिता बोलावण्यात येणाऱ्या उमेदवाराची यादी दिनांक ०८ जुलै, २०२०.

09/07/2020 16/07/2020 पहा (3 MB)
करोना परिपत्रक २०२०

करोना परिपत्रक २०२०

24/03/2020 30/06/2020 पहा (316 KB)
करोना – चित्रपट गृह तारण ताल व व्यायाम शाळा व इतर बंद करण्याबाबत

करोना – चित्रपट गृह तारण ताल व व्यायाम शाळा व इतर बंद करण्याबाबत

24/03/2020 30/06/2020 पहा (726 KB)
करोना-पब्लिक अनाउन्समेंट

करोना-पब्लिक अनाउन्समेंट

24/03/2020 30/06/2020 पहा (724 KB)
करोना- सर्व वाहतूक वाहन बंद करण्याबाबत

करोना- सर्व वाहतूक वाहन बंद करण्याबाबत

24/03/2020 30/06/2020 पहा (627 KB)
करोना-सर्व धार्मिकस्थळ बंद करण्याबाबत

करोना-सर्व धार्मिकस्थळ बंद करण्याबाबत

24/03/2020 30/06/2020 पहा (686 KB)
करोना-सर्व सामाजिक व राजकीय कार्यक्रम बंद करण्याबाबत

करोना-सर्व सामाजिक व राजकीय कार्यक्रम बंद करण्याबाबत

24/03/2020 30/06/2020 पहा (700 KB)
करोना-सर्व शाळा बंद करण्याबाबत

करोना-सर्व शाळा बंद करण्याबाबत

24/03/2020 30/06/2020 पहा (635 KB)
करोना-सर्व अंगणवाडी बंद करण्याबाबत

करोना-सर्व अंगणवाडी बंद करण्याबाबत

24/03/2020 30/06/2020 पहा (708 KB)
करोना-जिल्ह्यात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ लागू झाल्याबाबत

करोना-जिल्ह्यात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ लागू झाल्याबाबत

24/03/2020 30/06/2020 पहा (4 MB)