बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 4 (1)(ख) प्रमाणे 17 मुद्यांची माहिती

माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 4 (1)() प्रमाणे  17 मुद्यांची माहिती

01/04/2022 30/04/2024 पहा (3 MB)
मौजा मौदी तालुका जिल्हा भंडारा कलम ११ (१) अंतर्गत अधिसूचना

मौजा मौदी तालुका जिल्हा भंडारा कलम ११ (१) अंतर्गत अधिसूचना

16/02/2024 16/04/2024 पहा (2 MB)
पाचगाव वाळू डेपो ई – निविदा करीता द्वितीय मुदतवाढ जाहीर सूचना

पाचगाव वाळू डेपो ई – निविदा करीता द्वितीय मुदतवाढ जाहीर सूचना

22/03/2024 01/04/2024 पहा (598 KB)
निशुल्क कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम सन 2023-24

निशुल्क कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम सन 2023-24

22/08/2023 31/03/2024 पहा (415 KB)
MSACS, मुंबई अंतर्गत समुपदेशक, ICTC, RH लाखांदूर (कंत्राटी) ची भरती प्रक्रिया स्थगित

MSACS, मुंबई अंतर्गत समुपदेशक, ICTC, RH लाखांदूर (कंत्राटी) ची भरती प्रक्रिया स्थगित

03/10/2023 31/03/2024 पहा (440 KB)
राष्ट्रीय आयुष अभियान कार्यक्रम अंतर्गत कंत्राटी रिक्त पदाची पदभरती आक्षेपा नंतरची अंतिम गुणवत्ता यादी दिनांक १२ मार्च २०२४

राष्ट्रीय आयुष अभियान कार्यक्रम अंतर्गत कंत्राटी रिक्त पदाची पदभरती आक्षेपा नंतरची अंतिम गुणवत्ता यादी दिनांक १२ मार्च २०२४

13/03/2024 31/03/2024 पहा (3 MB)
जिल्हा निवड समिती जिल्हाधिकारी कार्यालय भंडारा-तलाठी पद भरती वर्ष 2023 निवड यादी व प्रतीक्षा यादी

जिल्हा निवड समिती जिल्हाधिकारी कार्यालय भंडारा-तलाठी पद भरती वर्ष 2023 निवड यादी व प्रतीक्षा यादी

14/03/2024 31/03/2024 पहा (3 MB)
पाचगाव वाळू डेपो ई – निविदा करीता प्रथम मुदतवाढ जाहीर सूचना

पाचगाव वाळू डेपो ई – निविदा करीता प्रथम मुदतवाढ जाहीर सूचना

15/03/2024 23/03/2024 पहा (756 KB)
भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम11चीअधिसूचना

निम्न चुलबंद डावा कालवा मध्यम प्रकल्प विभाग गोदिंया गाव-कुंभली

23/02/2024 22/03/2024 पहा (2 MB)
ग्रंथ खरेदीसाठी दरपत्रक मागविण्याबाबतचे निवेदन

ग्रंथ खरेदीसाठी दरपत्रक मागविण्याबाबतचे निवेदन

28/02/2024 15/03/2024 पहा (208 KB)