बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मौजा तामसावडी ता.तुमसर येथील जप्त केलेल्या वाळू साठ्याकरीता ई -Lilav व ई – निविदा प्रसिद्ध करणेबाबत.

मौजा तामसावडी ता.तुमसर येथील जप्त केलेल्या वाळू साठ्याकरीता ई -Lilav व ई – निविदा प्रसिद्ध करणेबाबत.

05/03/2024 15/03/2024 पहा (6 MB)
बारदाना पुनर्निविदा

बारदाना पुनर्निविदा

22/02/2024 14/03/2024 पहा (3 MB)
मंडळ अधिकारी यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार तीन लाभांच्या सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासीत प्रगती योजनेचा लाभ मिळण्याबाबत यादी वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्याबाबत.

मंडळ अधिकारी यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार तीन लाभांच्या सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासीत प्रगती योजनेचा लाभ मिळण्याबाबत यादी वेबसाईटवर प्रसिध्द  करण्याबाबत.

02/03/2023 01/03/2024 पहा (8 MB)
जिल्हा निवड समिती जिल्हाधिकारी कार्यालय भंडारा-तलाठी भरती सन २०२३ निवड यादी व प्रतीक्षा यादी

जिल्हा निवड समिती जिल्हाधिकारी कार्यालय भंडारा – तलाठी भरती सन २०२३ निवड यादी व प्रतीक्षा यादी

24/01/2024 29/02/2024 पहा (6 MB)
तलाठी भरती सन 2023 निवडसुचीतील उमेदवारांच्या मुळ कागदपत्राची तपासणीची प्रक्रिया दिनांक 05/02/2024 रोजी उपस्थित राहणेबाबत.

तलाठी भरती सन 2023 निवडसुचीतील उमेदवारांच्या मुळ कागदपत्राची तपासणीची प्रक्रिया दिनांक 05/02/2024 रोजी उपस्थित राहणेबाबत.

30/01/2024 29/02/2024 पहा (9 MB)
तलाठी भरती सन 2023 निवडसुचीतील उमेदवारांच्या मुळ कागदपत्राची तपासणीची प्रक्रिया दिनांक 05/02/2024 रोजी उपस्थित राहणेबाबत.

तलाठी भरती सन 2023 निवडसुचीतील उमेदवारांच्या मुळ कागदपत्राची तपासणीची प्रक्रिया दिनांक 05/02/2024 रोजी उपस्थित राहणेबाबत.

31/01/2024 29/02/2024 पहा (6 MB)
वाहनाची फेरनिविदा (निवडणूक)
वाहनाची फेरनिविदा
21/02/2024 28/02/2024 पहा (775 KB)
जिल्हा परिषद भंडारा अंतर्गत अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती मिळण्याकरिता नोंदणी केलेल्या उमेदवाराची माहिती ( अनुकंपा अंतीम प्रतिक्षा सूची दि. 31.12.23 ची स्थिती )

जिल्हा परिषद भंडारा अंतर्गत अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती मिळण्याकरिता नोंदणी केलेल्या उमेदवाराची माहिती ( अनुकंपा अंतीम प्रतिक्षा सूची दि. 31.12.23 ची स्थिती )

25/01/2024 25/02/2024 पहा (5 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानसिकलसेल कार्यक्रम अंतर्गत पीर सपोर्टर/ इज्यूकेटर (Peer Support / Educator ) रिक्त पदाची Walk In Interview पदभरती जाहिरात दिनांक ०२ फेब्रुवारी २०२४.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानसिकलसेल कार्यक्रम अंतर्गत पीर सपोर्टर/ इज्यूकेटर (Peer Support  / Educator )  रिक्त पदाची Walk In  Interview   पदभरती जाहिरात दिनांक ०२ फेब्रुवारी २०२४.

05/02/2024 25/02/2024 पहा (3 MB)
सन २०२३-२४, रा.आ.अभियान, जिल्हा भंडारा, अंतर्गत योग प्रशिक्षक (इव्हेंट बेस्ड) करिता पात्र असलेल्या योग्य प्रशिक्षकांची यादी

सन २०२३-२४, रा.आ.अभियान, जिल्हा भंडारा, अंतर्गत योग प्रशिक्षक (इव्हेंट बेस्ड) करिता पात्र असलेल्या योग्य प्रशिक्षकांची यादी

16/02/2024 24/02/2024 पहा (3 MB)