बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भंडारा जिल्ह्यातील रेती / वाळूघाटाच्या चतुर्थ लिलावाकरीता जाहिरात प्रसिध्द करण्याबाबत.

भंडारा जिल्ह्यातील रेती / वाळूघाटाच्या चतुर्थ लिलावाकरीता जाहिरात प्रसिध्द करण्याबाबत.

06/04/2021 23/04/2021 पहा (2 MB)
रेतीघाट लिलाव करण्याबाबतची जाहिरात ( दुसरी वेळ )

रेतीघाट लिलाव करण्याबाबतची जाहिरात ( दुसरी वेळ )

12/02/2021 15/03/2021 पहा (7 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकरिता सन 2020-21 या वर्षाकरिता मंडळ अधिकारी व तलाठी यांना पुरविण्याकरीता लॅपटॉप खरेदीबाबत

जिल्हाधिकारी कार्यालयाकरिता सन 2020-21 या वर्षाकरिता मंडळ अधिकारी व तलाठी यांना पुरविण्याकरीता लॅपटॉप खरेदीबाबत

01/03/2021 15/03/2021 पहा (765 KB)
निविदा सूचना
निविदा सूचना
03/03/2021 15/03/2021 पहा (196 KB)
रेतीघाट लिलाव करण्याबाबतची जाहिरात

रेतीघाट लिलाव करण्याबाबतची जाहिरात

22/01/2021 10/02/2021 पहा (8 MB)
भंडारा जिल्हातिल रेती/ वाळू घाट लिलावसंबधाने जाहीर सूचना

भंडारा जिल्हातिल रेती/ वाळू घाट लिलावसंबधाने जाहीर सूचना

04/01/2021 31/01/2021 पहा (356 KB)
रेती घाट लिलाव (2020-21,2021-22,2022-23)

रेती घाट लिलाव (2020-21,2021-22,2022-23)

30/12/2020 19/01/2021 पहा (7 MB)
GEM प्रणाली मधून ई निविदा – २०२० -जिल्हाधिकारी कार्यालयाकरिता २०२०-२१ या वर्षाकरिता लॅपटॉप खरेदीबाबत

GEM प्रणाली मधून ई निविदा – २०२० -जिल्हाधिकारी कार्यालयाकरिता २०२०-२१ या वर्षाकरिता लॅपटॉप खरेदीबाबत

07/10/2020 21/10/2020 पहा (57 KB)
भंडारा जिल्ह्यात कोव्हिड-19 कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने उपाययोजना संबधाने कोव्हिड केअर सेंटरवर 300 लोखंडी पलंग खरेदी बाबत ई-निविदा

भंडारा जिल्ह्यात कोव्हिड-19 कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने  उपाययोजना संबधाने कोव्हिड केअर सेंटरवर 300 लोखंडी पलंग खरेदी बाबत ई-निविदा

11/09/2020 15/09/2020 पहा (90 KB)
मुदतवाढ, विविध धान खरेदी केंद्रापासून धानाची वाहतूक तांदूळ गिरणी पर्यंत आणि तांदूळ गिरणी पासून तांदुळाची वाहतूक शासकीय गोदामां पर्यंत २ वर्षांच्या कालावधीसाठी (चार हंगाम) वाहतुक करण्याबाबत निविदा सूचना

मुदतवाढ,

विविध धान खरेदी केंद्रापासून धानाची वाहतूक तांदूळ गिरणी पर्यंत आणि तांदूळ गिरणी पासून तांदुळाची वाहतूक  शासकीय गोदामां पर्यंत  २ वर्षांच्या कालावधीसाठी (चार हंगाम) वाहतुक करण्याबाबत  निविदा सूचना

15/02/2020 09/03/2020 पहा (6 MB) extension file (656 KB)