बंद

वरिष्ठता सूची

वरिष्ठता सूची
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
चतुर्थ श्रेणीकर्मचारी यांची दिनांक ०१-०१-२०२० चे स्तिथीप्रमाणे प्रारूप जेष्ठतायादी

चतुर्थ श्रेणीकर्मचारी यांची दिनांक ०१-०१-२०२० चे स्तिथीप्रमाणे प्रारूप जेष्ठतायादी

03/02/2020 03/02/2021 पहा (5 MB)
अनुकंपा नियुक्तीकरिता गट – “क” व गट-“ड” ची सामाईक आणि महसूल विभागाची प्रतिक्षासूची (माहे जानेवारी 2020 अखेर)

अनुकंपा नियुक्तीकरिता गट – “क” व गट-“ड” ची सामाईक आणि महसूल विभागाची प्रतिक्षासूची (माहे जानेवारी 2020 अखेर)

17/07/2020 31/08/2020 पहा (2 MB) ANUKAMPA (REVENUE) LIST GROUP D (955 KB) ANUKAMPA SAMAYIK LIST GROUP D (6 MB) ANUKAMPA SAMAYIK LIST GROUP C_compressed (1) (8 MB)
लिपिक – टंकलेखक संवर्गाच्या दिनांक ०१/०१/२०१९ चे स्थितीनुसार प्रारूप जेष्ठता सूचीवर प्राप्त आक्षेपांचे निराकरण दर्शवणारे विवरणपत्र.

लिपिक – टंकलेखक संवर्गाच्या दिनांक ०१/०१/२०१९ चे स्थितीनुसार प्रारूप जेष्ठता सूचीवर प्राप्त आक्षेपांचे निराकरण दर्शवणारे विवरणपत्र.

03/05/2019 03/07/2019 पहा (9 MB)
अव्वल कारकून संवर्गाच्या दिनांक ०१/०१/२०१९ चे स्थितीनुसार प्रारूप जेष्ठता सूचीवर प्राप्त आक्षेपांचे निराकरण दर्शवणारे विवरणपत्र.

अव्वल कारकून संवर्गाच्या दिनांक ०१/०१/२०१९ चे स्थितीनुसार प्रारूप जेष्ठता सूचीवर प्राप्त आक्षेपांचे निराकरण दर्शवणारे विवरणपत्र.

03/05/2019 03/07/2019 पहा (7 MB)
मंडळ अधिकारी प्रारूप जेष्ठता यादी दिनांक 01-01-2019.

मंडळ अधिकारी प्रारूप जेष्ठता यादी दिनांक 01-01-2019.

04/04/2019 31/05/2019 पहा (1 MB)
अनुकंपा सामायिक लिस्ट – ४

अनुकंपा सामायिक लिस्ट – ४

07/01/2019 31/03/2019 पहा (4 MB)
दिनांक १ जानेवारी , २०१९ चे स्थितीप्रमाणे स्थायी / अस्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी – अंतिम जेष्ठता यादी.

दिनांक १ जानेवारी , २०१९ चे स्थितीप्रमाणे स्थायी / अस्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी – अंतिम जेष्ठता यादी.

06/03/2019 31/03/2019 पहा (2 MB)
अनुकंपा रेव्हयनु लिस्ट – ३

अनुकंपा रेव्हयनु लिस्ट – ३

07/01/2019 31/03/2019 पहा (1 MB)
अनुकंपा रेव्हयनु लिस्ट – ४

अनुकंपा रेव्हयनु लिस्ट – ४

07/01/2019 31/03/2019 पहा (875 KB)
दिनांक 1/1/2019 चे स्थितीप्रमाणे मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचारीयांची प्रारुप् ज्येष्ठता यादी.

मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचारीयांची प्रारुप् ज्येष्ठता यादी.

24/01/2019 05/03/2019 पहा (2 MB)