बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सन २०२३-२४, रा.आ.अभियान, जिल्हा भंडारा, अंतर्गत योग प्रशिक्षक (इव्हेंट बेस्ड) करिता पात्र असलेल्या योग्य प्रशिक्षकांची यादी

सन २०२३-२४, रा.आ.अभियान, जिल्हा भंडारा, अंतर्गत योग प्रशिक्षक (इव्हेंट बेस्ड) करिता पात्र असलेल्या योग्य प्रशिक्षकांची यादी

16/02/2024 24/02/2024 पहा (3 MB)
खासदार स्थानिक वि कास क्षेत्र विकास कार्यक्रम अंतर्गत ग्रंथखरेदी दरपत्रके मागव‍िणे

खासदार स्थानिक वि कास क्षेत्र विकास कार्यक्रम अंतर्गत ग्रंथखरेदी दरपत्रके मागव‍िणे

16/02/2024 22/02/2024 पहा (2 MB)
थेट खरेदी पद्धतीद्वारे खाजगी क्षेत्रातील जमीन ताब्यात घेण्यासाठी सार्वजनिक सूचना.भूसंपदान प्रकरण क्र.01/LQN/2023 -24 मौजा मासळ तालुका लाखांदुर जिल्हा भंडारा कालावधी

थेट खरेदी पद्धतीद्वारे खाजगी क्षेत्रातील जमीन ताब्यात घेण्यासाठी सार्वजनिक सूचना.भूसंपदान प्रकरण
क्र.01/LQN/2023 -24 मौजा मासळ तालुका लाखांदुर जिल्हा भंडारा
कालावधी

17/01/2024 16/02/2024 पहा (2 MB)
आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत ग्रंथ खरेदीसाठी दरपत्रके पाठव‍िणेबाबत

आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत ग्रंथ खरेदीसाठी दरपत्रके पाठव‍िणेबाबत

09/02/2024 16/02/2024 पहा (8 MB)
खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटीघाटीव्दारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस भू. प्र. क्र. 10/एलक्युएन/2022-23 मौजा- खाकसी, तालुका- पवनी,जिल्हा- भंडारा

खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटीघाटीव्दारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस भू. प्र. क्र. 10/एलक्युएन/2022-23 मौजा- खाकसी, तालुका- पवनी,जिल्हा- भंडारा

12/01/2024 15/02/2024 पहा (2 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कार्यक्रमा मध्ये रिक्त असलेल्या पदाची पदभरती जाहिरात दिनांक २५ जानेवारी, २०२४

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कार्यक्रमा मध्ये रिक्त असलेल्या पदाची पदभरती जाहिरात दिनांक २५ जानेवारी, २०२४

24/01/2024 15/02/2024 पहा (6 MB)
१५ व्या वित्त आयोग व मोबाईल मेडिकल युनिट अंतर्गत कंत्राटी विविध रिक्त पदाच्या पदभरतीची जाहिरातदिनांक २५ जानेवारी, २०२४.

१५ व्या वित्त आयोग व मोबाईल मेडिकल युनिट अंतर्गत कंत्राटी विविध रिक्त पदाच्या पदभरतीची जाहिरातदिनांक २५ जानेवारी, २०२४.

24/01/2024 15/02/2024 पहा (6 MB)
बारदाना विक्री जाहिरात(दुसरी मुदतवाढ)

बारदाना विक्री जाहिरात(दुसरी मुदतवाढ)

06/02/2024 14/02/2024 पहा (2 MB)
फेर ई निविदा सूचना जाहिरात प्रसिद्ध करण्या बाबत

फेर ई निविदा सूचना जाहिरात प्रसिद्ध करण्या बाबत

31/01/2024 08/02/2024 पहा (995 KB)
बारदाना विक्री जाहिरात(पहिली मुदतवाढ)

बारदाना विक्री जाहिरात(पहिली मुदतवाढ)

30/01/2024 06/02/2024 पहा (3 MB)