बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा पुरवठा कार्यलय,भंडारा येथील शासकीय वाहनावर बाह्ययत्राने द्वारे (कंत्राटी पद्धतीने सेवा पुरविणाऱ्या नोंदणीकृत संस्थेकडून) कंत्राटी तत्वावर वाहन चालकाची नियुक्ती करणेबाबत.

जिल्हा पुरवठा कार्यलय,भंडारा येथील शासकीय वाहनावर बाह्ययत्राने द्वारे (कंत्राटी पद्धतीने सेवा पुरविणाऱ्या नोंदणीकृत संस्थेकडून) कंत्राटी तत्वावर वाहन चालकाची नियुक्ती करणेबाबत.

17/03/2023 24/03/2023 पहा (187 KB)
लोक अभिरक्षक कार्यालय, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जालना, नांदेड, उस्मानाबाद, वाशिम करिता जाहिरात

लोक अभिरक्षक कार्यालय, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जालना, नांदेड, उस्मानाबाद, वाशिम करिता जाहिरात

09/03/2023 17/03/2023 पहा (2 MB)
जिल्हा पुरवठा कार्यलय,भंडारा येथील शासकीय वाहनावर बाह्ययत्राने द्वारे (कंत्राटी पद्धतीने सेवा पुरविणाऱ्या नोंदणीकृत संस्थेकडून) कंत्राटी तत्वावर वाहन चालकाची नियुक्ती करणेबाबत.

जिल्हा पुरवठा कार्यलय,भंडारा येथील शासकीय वाहनावर बाह्ययत्राने द्वारे (कंत्राटी पद्धतीने सेवा पुरविणाऱ्या नोंदणीकृत संस्थेकडून) कंत्राटी तत्वावर वाहन चालकाची नियुक्ती करणेबाबत.

23/02/2023 02/03/2023 पहा (1 MB)
१५ व्या वित्त आयोगा अंतर्गत कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी एमबीबीएस, कंत्राटी स्टाफ नर्स, व कंत्राटी एमपीडब्लु पुरुष या पदाच्या पदभरती जाहिरातील पात्र उमेदवाराची अंतिम गुणवत्ता यादी व गुणवत्ता यादी नुसार प्रवर्ग निहाय निवड यादी दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२३.

१५ व्या वित्त आयोगा अंतर्गत कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी एमबीबीएस,  कंत्राटी स्टाफ नर्स, व कंत्राटी एमपीडब्लु पुरुष या पदाच्या पदभरती जाहिरातील पात्र उमेदवाराची अंतिम गुणवत्ता यादी व गुणवत्ता यादी नुसार प्रवर्ग निहाय निवड यादी दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२३.

14/02/2023 28/02/2023 पहा (5 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कार्यक्रमा मध्ये रिक्त कंत्राटी पदाच्या पदभरती जाहिरातील पात्र उमेदवाराची अंतिम गुणवत्ता यादी व गुणवत्ता यादी नुसार प्रवर्ग निहाय निवड यादी दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२३

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कार्यक्रमा मध्ये रिक्त कंत्राटी पदाच्या पदभरती जाहिरातील पात्र उमेदवाराची अंतिम गुणवत्ता यादी व गुणवत्ता यादी नुसार प्रवर्ग निहाय निवड यादी दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२३

14/02/2023 28/02/2023 पहा (5 MB)
विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, अंतिम निवड यादी

विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, अंतिम निवड यादी

15/02/2023 20/02/2023 पहा (754 KB)
विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता भरती परीक्षा -2023 दिनांक 5.02.2023 रोजी झालेल्या परीक्षेमध्ये मिळालेले लेखी गुण

विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता भरती परीक्षा -2023 दिनांक 5.02.2023 रोजी झालेल्या परीक्षेमध्ये मिळालेले लेखी गुण

08/02/2023 15/02/2023 पहा (1 MB)
विशेष सहायक सरकारी अभियोक्ता पद भरती प्रक्रीय-2023 तात्पुरती गुणवत्ता यादी

विशेष सहायक सरकारी अभियोक्ता पद भरती प्रक्रीय-2023 तात्पुरती गुणवत्ता यादी

13/02/2023 15/02/2023 पहा (51 KB)
जाहिर सुचना – विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता

जाहिर सुचना – विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता करीता पात्र ठरलेल्या उमीद्वार्‍यांची यादी

21/01/2023 31/01/2023 पहा (325 KB)
ऑनलाइन कॅम्पस मेडावा दिनांक 20/01/2023
Fiat India Automobile Private Limited द्वारे विविध ITI पदांसाठी ऑनलाइन कॅम्पस ड्राइव्ह आयोजित केली आहे. दिनांक 20/01/2023
18/01/2023 21/01/2023 पहा (425 KB)