बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
साकोली कोतवाल पदभरती 2023 लेखी परीक्षा मध्ये प्राप्त गुणांची यादी

साकोली कोतवाल पदभरती 2023 लेखी परीक्षा मध्ये प्राप्त गुणांची यादी

21/05/2023 31/05/2023 पहा (3 MB)
साकोली उपविभाग पोलीस पाटील पदभरती परीक्षा 2023 निकाल

साकोली उपविभाग पोलीस पाटील पदभरती परीक्षा 2023 निकाल

23/04/2023 23/05/2023 पहा (539 KB)
मुदतवाढ- सन 2022-2023 या वर्षाकरीता वाळू गटातुन वाळू उत्खनन व उत्खनन केलेल्या वाळूची वाळू डेपोपर्यत वाहतुक, डेपोनिर्मीती व व्यवस्थापन करण्यासाठी ई-निविदा

मुदतवाढ- सन 2022-2023 या वर्षाकरीता वाळू गटातुन वाळू उत्खनन व उत्खनन केलेल्या वाळूची वाळू डेपोपर्यत वाहतुक, डेपोनिर्मीती व व्यवस्थापन करण्यासाठी ई-निविदा

08/05/2023 15/05/2023 पहा (2 MB)
पोलीस पाटील भरती साकोली उपविभाग अंतिम गुणतालीका तालुका लाखांदुर

अंतिम गुणतालीका तालुका लाखांदुर

26/04/2023 10/05/2023 पहा (3 MB)
पोलीस पाटील भरती साकोली उपविभाग अंतिम गुणतालीका साकोली तालुका

अंतिम गुणतालीका साकोली तालुका

26/04/2023 10/05/2023 पहा (3 MB)
पोलीस पाटील भरती साकोली उपविभाग अंतिम गुणतालीका लाखनी तालुका

अंतिम गुणतालीका लाखनी तालुका

26/04/2023 10/05/2023 पहा (4 MB)
१५ व्या वित्त आयोगा अंतर्गत कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी एमबीबीएस, कंत्राटीस्टाफ नर्स,व कंत्राटी एमपीडब्लु पुरुषया पदाच्या पदभरतीजाहिरातील अंतिम गुणवत्ता यादीनुसारदिनांक २४ एप्रिल २०२३ रोजी आयोजित समुपदेशन प्रक्रिया करिता उपस्थित राहण्याबाबत सूचना दिनांक २०.०४.२०२३

१५ व्या वित्त आयोगा अंतर्गत कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी एमबीबीएस, कंत्राटीस्टाफ नर्स,व कंत्राटी एमपीडब्लु पुरुषया पदाच्या पदभरतीजाहिरातील अंतिम गुणवत्ता यादीनुसारदिनांक २४ एप्रिल २०२३ रोजी आयोजित समुपदेशन प्रक्रिया करिता उपस्थित राहण्याबाबत सूचना दिनांक २०.०४.२०२३

20/04/2023 30/04/2023 पहा (2 MB)
१५ व्या वित्त आयोगा अंतर्गत कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी एमबीबीएसया पदाच्या Walk In Interviewपदभरतीजाहिरातीच्या अनुषंगाने उमेदवाराच्या माहिती करिता अंतिम गुणवत्ता यादी व दिनांक २४ एप्रिल २०२३ रोजी आयोजित समुपदेशन प्रक्रिया करिता उपस्थित राहण्याबाबत सूचना दिनांक २०.०४.२०२३

१५ व्या वित्त आयोगा अंतर्गत कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी एमबीबीएसया पदाच्या Walk In Interviewपदभरतीजाहिरातीच्या अनुषंगाने उमेदवाराच्या माहिती करिता अंतिम गुणवत्ता यादी व दिनांक २४ एप्रिल २०२३ रोजी आयोजित समुपदेशन प्रक्रिया करिता उपस्थित राहण्याबाबत सूचना दिनांक २०.०४.२०२३

20/04/2023 30/04/2023 पहा (2 MB)
साकोली उपविभाग पोलीस पाटील पदभरती परीक्षा 2023 उत्तरतालिक

साकोली उपविभाग पोलीस पाटील पदभरती परीक्षा 2023 उत्तरतालिक

23/04/2023 29/04/2023 पहा (1 MB)
मुलाखतीसाठी निवडलेले उमेदवार तालुका लाखनी

मुलाखतीसाठी निवडलेले उमेदवार तालुका लाखनी

23/04/2023 25/04/2023 पहा (358 KB)