बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी स्टाफ नर्स पदभरतीची उमेदवाराची अंतिम गुणवत्ता यादी दिनांक ०६ एप्रिल, २०२१.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी स्टाफ नर्स पदभरतीची उमेदवाराची अंतिम गुणवत्ता यादी दिनांक ०६ एप्रिल, २०२१.

06/04/2021 20/04/2021 पहा (3 MB)
कंञाटी पध्दतीने वैधकिय अधिकारी (बीएएमएस) यांची भंडारा जिल्हयातील प्राथमिक आरोगय केंद्र स्तरावर नियुक्तीकरीता जाहिरात

कंञाटी पध्दतीने वैधकिय अधिकारी (बीएएमएस) यांची भंडारा जिल्हयातील प्राथमिक आरोगय केंद्र स्तरावर नियुक्तीकरीता जाहिरात

23/03/2021 31/03/2021 पहा (393 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी स्टाफ नर्स पदभरतीची पात्र व अपात्र उमेदवाराची यादी दिनांक २२ मार्च, २०२१.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी स्टाफ नर्स पदभरतीची पात्र व अपात्र उमेदवाराची यादी दिनांक २२ मार्च, २०२१.

22/03/2021 29/03/2021 पहा (8 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कोविड १९ विषाणू उद्रेक नियंत्रण करीता कोविड १९ अंतर्गत व RTPCR MOLECULAR DIAGNOSTIC LAB करिता आवश्यक मनुष्यबळ पदभरती फार्मासिस्ट पदाची सुधारित अंतिम गुणवत्ता यादी, दिनांक १८ मार्च, २०२१

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कोविड १९ विषाणू उद्रेक नियंत्रण करीता कोविड १९ अंतर्गत व RTPCR MOLECULAR DIAGNOSTIC LAB करिता आवश्यक मनुष्यबळ पदभरती फार्मासिस्ट पदाची सुधारित अंतिम गुणवत्ता यादी, दिनांक १८ मार्च, २०२१

18/03/2021 28/03/2021 पहा (5 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य मिशन कंत्राटी प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (एलटी) अंतिम निवड आणि प्रतीक्षा यादी

राष्ट्रीय आरोग्य मिशन कंत्राटी प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (एलटी) अंतिम निवड आणि प्रतीक्षा यादी

12/03/2021 19/03/2021 पहा (139 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदाच्या –पात्र व अपात्र उमेदवाराची यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदाच्या –पात्र व अपात्र उमेदवाराची यादी

02/03/2021 05/03/2021 पहा (3 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र (डीईआयसी) अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत, MOU करण्याबाबत तज्ञ डॉक्टरांची मुलाखत.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र (डीईआयसी) अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत, MOU करण्याबाबत तज्ञ डॉक्टरांची मुलाखत.

18/02/2021 01/03/2021 पहा (163 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवार यांचे समुपदेशन बाबत यादी व उमेदवार यांच्या करिता सुचना दिनांक १० फेब्रुवारी, २०२१.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवार यांचे समुपदेशन बाबत यादी व उमेदवार यांच्या करिता सुचना दिनांक १० फेब्रुवारी, २०२१.

10/02/2021 19/02/2021 पहा (4 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी स्टाफ नर्स पदाच्या पदभरतीची जाहिरात दिनांक ०२ फेब्रुवारी, २०२१.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी स्टाफ नर्स पदाच्या पदभरतीची जाहिरात दिनांक ०२ फेब्रुवारी, २०२१.

02/02/2021 15/02/2021 पहा (6 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदाच्या पदभरतीची जाहिरात दिनांक ०८ फेब्रुवारी, २०२१.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदाच्या पदभरतीची जाहिरात  दिनांक ०८ फेब्रुवारी, २०२१.

08/02/2021 13/02/2021 पहा (4 MB)