बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
MSACS, मुंबई अंतर्गत समुपदेशक, ICTC, RH लाखांदूर (कंत्राटी) ची भरती प्रक्रिया स्थगित

MSACS, मुंबई अंतर्गत समुपदेशक, ICTC, RH लाखांदूर (कंत्राटी) ची भरती प्रक्रिया स्थगित

03/10/2023 31/03/2024 पहा (440 KB)
राष्ट्रीय आयुष अभियान कार्यक्रम अंतर्गत कंत्राटी रिक्त पदाची पदभरती आक्षेपा नंतरची अंतिम गुणवत्ता यादी दिनांक १२ मार्च २०२४

राष्ट्रीय आयुष अभियान कार्यक्रम अंतर्गत कंत्राटी रिक्त पदाची पदभरती आक्षेपा नंतरची अंतिम गुणवत्ता यादी दिनांक १२ मार्च २०२४

13/03/2024 31/03/2024 पहा (3 MB)
जिल्हा निवड समिती जिल्हाधिकारी कार्यालय भंडारा-तलाठी पद भरती वर्ष 2023 निवड यादी व प्रतीक्षा यादी

जिल्हा निवड समिती जिल्हाधिकारी कार्यालय भंडारा-तलाठी पद भरती वर्ष 2023 निवड यादी व प्रतीक्षा यादी

14/03/2024 31/03/2024 पहा (3 MB)
इव्हेंट बेस्ड तत्वावर निवड झालेल्या योग प्रशिक्षकांची संस्थेनुसार यादी 2023- 24.

इव्हेंट बेस्ड तत्वावर निवड झालेल्या योग प्रशिक्षकांची संस्थेनुसार यादी 2023- 24.

29/02/2024 15/03/2024 पहा (3 MB)
जिल्हा निवड समिती जिल्हाधिकारी कार्यालय भंडारा-तलाठी भरती सन २०२३ निवड यादी व प्रतीक्षा यादी

जिल्हा निवड समिती जिल्हाधिकारी कार्यालय भंडारा – तलाठी भरती सन २०२३ निवड यादी व प्रतीक्षा यादी

24/01/2024 29/02/2024 पहा (6 MB)
तलाठी भरती सन 2023 निवडसुचीतील उमेदवारांच्या मुळ कागदपत्राची तपासणीची प्रक्रिया दिनांक 05/02/2024 रोजी उपस्थित राहणेबाबत.

तलाठी भरती सन 2023 निवडसुचीतील उमेदवारांच्या मुळ कागदपत्राची तपासणीची प्रक्रिया दिनांक 05/02/2024 रोजी उपस्थित राहणेबाबत.

30/01/2024 29/02/2024 पहा (9 MB)
तलाठी भरती सन 2023 निवडसुचीतील उमेदवारांच्या मुळ कागदपत्राची तपासणीची प्रक्रिया दिनांक 05/02/2024 रोजी उपस्थित राहणेबाबत.

तलाठी भरती सन 2023 निवडसुचीतील उमेदवारांच्या मुळ कागदपत्राची तपासणीची प्रक्रिया दिनांक 05/02/2024 रोजी उपस्थित राहणेबाबत.

31/01/2024 29/02/2024 पहा (6 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानसिकलसेल कार्यक्रम अंतर्गत पीर सपोर्टर/ इज्यूकेटर (Peer Support / Educator ) रिक्त पदाची Walk In Interview पदभरती जाहिरात दिनांक ०२ फेब्रुवारी २०२४.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानसिकलसेल कार्यक्रम अंतर्गत पीर सपोर्टर/ इज्यूकेटर (Peer Support  / Educator )  रिक्त पदाची Walk In  Interview   पदभरती जाहिरात दिनांक ०२ फेब्रुवारी २०२४.

05/02/2024 25/02/2024 पहा (3 MB)
सन २०२३-२४, रा.आ.अभियान, जिल्हा भंडारा, अंतर्गत योग प्रशिक्षक (इव्हेंट बेस्ड) करिता पात्र असलेल्या योग्य प्रशिक्षकांची यादी

सन २०२३-२४, रा.आ.अभियान, जिल्हा भंडारा, अंतर्गत योग प्रशिक्षक (इव्हेंट बेस्ड) करिता पात्र असलेल्या योग्य प्रशिक्षकांची यादी

16/02/2024 24/02/2024 पहा (3 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कार्यक्रमा मध्ये रिक्त असलेल्या पदाची पदभरती जाहिरात दिनांक २५ जानेवारी, २०२४

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कार्यक्रमा मध्ये रिक्त असलेल्या पदाची पदभरती जाहिरात दिनांक २५ जानेवारी, २०२४

24/01/2024 15/02/2024 पहा (6 MB)