संक्षिप्त माहिती
भंडारा हा 'भनारा' या शब्दाचा अपभ्रंश असावा कारण रतनपूर येथील उत्खनात इ.स.११०० मध्ये मिळालेला शिल्पलेखात 'भनारा' असा शब्दप्रयोग आढळतो. भंडारा जिल्हा हा वैनगंगेच्या खोऱ्यात उत्तर अक्षांश २१.१७° आणि पूर्व रेखांश ७९.६५° च्या दरम्यान
अधिक ...
ताज्या घडामोडी
Sand Ghat Auction (२०१७-२०१८).
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम अंतर्गत कंत्राटी डीईआयसी मॅनेजर व वैद्यकीय अधीकारी( पुरुष) वैद्यकीय अधीकारी(महिला) या पदाची जाहिरात (२०१७-२०१८).
सन २०१७-१८ ची दुधाळ, शेळी व कुक्कुट गट लाभार्थी निवड यादी.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान भंडारा अंतर्गत आरोग्यवर्धिनी केंद्र ( HWC) कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी पदाकरिता उमेदवारांचे कागदपत्रांची पडताळणी सूचना १२/१२/१७.
जाहीर नोटीस - भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 5/एलक्युएन/2017-18 मौजा- मांढळ ता. लाखांदुर जि. भंडारा.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत लसीकरण क्षेत्र सनियंत्रक व स्टाफ नर्स ( एन सी डी ) पदाकरिता जाहिरात २०१७.
जिल्हाधिकारी भंडारा यांच्या आस्थापनेवरील स्थायी / अस्थायी लिपिक-टंकलेखक ( कनिष्ट लिपिक ) संवर्गाची दिनांक 01-01-२०१७ चे स्थितीप्रमाणे अंतिम जेष्ठता यादी.
जाहीर नोटीस - भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 1/एलक्युएन/2017-18 मौजा- गवराळा ता. लाखांदुर जि. भंडारा.
जाहीर नोटीस - भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 2/एलक्युएन/2017-18 मौजा- गवराळा ता. लाखांदुर जि. भंडारा.
जाहीर नोटीस - भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 3/एलक्युएन/2017-18 मौजा- गवराळा ता. लाखांदुर जि. भंडारा.
खाजगी जमीन थेट खरेदीने संपादित करणे करिता (मौज - मासळ ) - जाहीर नोटीस.
अन्न नागरी पुरवठा विभाग भंडारा बारदाना निविदा जाहिरात २०१७.
भंडारा जिल्ह्यातील रेती वाहतुकी करिता वाहन नोंदणीकृत करणेबाबत जाहिरात 2017-18. .
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, भंडारा अंतर्गत कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी आरोग्य वर्धिनी केंद्र यांची प्राप्त आक्षेपानंतर अंतिम पात्र व अपात्र यादी 2017-18.
राष्र्टीय आरोग्य अभियान भंडारा अंतर्गत कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी,आरोग्य वर्धिनी केंद्र करिता पात्र व अपात्र उमेद्वार्राची यादी 2017-18. .
जिल्हा सामान्य रुग्णालय भंडारा अंतर्गत समुपदेशक व औषध निर्माता पदाकरिता कंत्राटी जाहिरात २०१७. .
जिल्हाधिकारी भंडारा यांचे आस्थापनेवरील अव्वल कारकून संवर्गाची अंतीम ज्येष्ठता सुची ( दिनांक २3/१०/२०१७ ).
जिल्हा ग्राहक संरंक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती बाबत जाहिरात व अर्जाचा नमुना.
भंडारा जिल्ह्यातील मागील वर्षी लिलावात न गेलेले व नवीन रेती घाटाचा ई-निविदा व ई- ऑक्शन २०१७-१८.
अव्वल कारकून संवर्गाची प्रारूप जेष्ठता यादी 21-09-2017
स्थायी / अस्थायी तलाठी संवर्गाची दि १ जानेवारी २०१७ चे स्थितीप्रमाणे प्रारूप जेष्ठता यादी
स्थायी / अस्थायी लिपिक- टंकलेखक ( कनिष्ठ लिपिक) संवर्गाची दि १ जानेवारी २०१७ चे स्थितीप्रमाणे प्रारूप जेष्ठता यादी
स्थानिक सुट्या - भंडारा जिल्हा करिता (2017)
अधिक ...
माननीय जिल्हाधिकारी

मा. श्री.सुहास दिवसे(भा.प्र.से.)
More
माननीय पालकमंत्री

मा.डॉ. दीपक सावंत
More
जिल्हा विषयक वैशिष्ट