Untitled Document

 

डॉ माधवी खोडे,भा.प्र.से, जिल्हाधिकारी , भंडारा ....लोकशाही / तक्रार करिता ई -मेल :- bhandaracollector@gmail.com वर नोंदणी करा ….. 

माननीय  जिल्हाधिकारी 

http://bhandara.nic.inमा.डॉ माधवी खोडे,भा.प्र.से, जिल्हाधिकारी,भंडारा

 

     

                      

चालू  घडामोडी 

जलस्वराज्य -२ कार्यक्रम पद भरती आणी जिल्हा पाणी व स्वच्ता मिशन कक्ष पद भरती जिल्हा परिषद भंडारा - २०१४ ( नवीन )(नविन)

 

अनुकंपा प्रतीक्षा यादी महसूल विभाग वर्ग ३ व वर्ग ४(नविन)

 

अनुकंपा सामाईक प्रतीक्षा यादी वर्ग ३ व वर्ग ४(नविन)

 

A k ज्येष्ठ यादी (नविन)

 

Jalswarajya 2 contract Based qualified candidate list.(नविन)

 

निवडणूक विभाग - महत्वाचे  संपर्क.(नविन)

 

जिल्हा न्यायालय भंडारा – भर्ती २०१३ फेज II (नविन)

सरळ सेवा पदभरती सन २०१३ अंतर्गत आरोग्य सेविका महिला यांची अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी (नविन)

 

स्थानिक सुट्या - भंडारा जिल्हा करिता (नविन)

Weather - Satellite Image Latest ( Source link : imd.gov.in)

Weather - Forecast of city ( Source link : weathercity.com)

 

रेती घाट भंडारा पहिला फेर -ई -निविदा मागवण्याबाब्बत (नविन)

रेती घाट भंडारा -ई -निविदा मागवण्याबाब्बत

जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदवर अशासकीय सदस्याची नियुक्ती करण्याबाबत जाहिरात

साखर नॉमिनी नियुक्ती निविदा (नविन)

 

ZP-आश्वाशित प्रगती योजनेंतर्गत पहिला / दुसरा लाभ मंजूर करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांची यादी (नविन)

DRDA-स्टार स्वयरोजागर प्रशिक्षण संस्था मोहाडी (नविन)

निवडणूक विभाग (नविन)

ZP-भरती प्रक्रिया(नविन)

(ई -निविदा)(नविन)

दैनिक अहवाल पाणी चारा टंचाई (२३/१/२०१३)

विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणूका करण्याबाबतचे शासन निर्णय व शुद्धिपत्रक (नविन)(09/04/2013)

निवडणूक  विभाग 

http://bhandara.nic.in

» Form 6

» Form 7

» Form 8

» Form 8A

अधिक.....

ईतर विभाग 

 

»ईतर  विभाग 

 

अधिक......

 

Links