संक्षिप्त माहिती
भंडारा हा 'भनारा' या शब्दाचा अपभ्रंश असावा कारण रतनपूर येथील उत्खनात इ.स.११०० मध्ये मिळालेला शिल्पलेखात 'भनारा' असा शब्दप्रयोग आढळतो. भंडारा जिल्हा हा वैनगंगेच्या खोऱ्यात उत्तर अक्षांश २१.१७° आणि पूर्व रेखांश ७९.६५° च्या दरम्यान
अधिक ...
ताज्या घडामोडी
जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी ( एन एल ई पी ) भंडारा - कंत्राटी निमवैद्यकीय कर्मचारी पदाकरिता जाहिरात.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत स्टाफ नर्स (PBS_PHC ) या पदाकरिता कागदपत्र पडताळणी व skill assessment दिनांक १६ जानेवारी २०१८ - उमेदवाराना सूचना.
भंडारा जिल्ह्यातील वाळू गटांचे पर्यावरण अनुमतीसाठी मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार नेमणूक करिता ई -निविदा..
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम अंतर्गत कंत्राटी DEIC मॅनेजर या पदाची अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी (२०१७-२०१८).
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम अंतर्गत कंत्राटी वैद्यकीय अधीकारी (पुरुष ) व वैद्यकीय अधीकारी (महिला ) या पदाची जाहिरात (२०१७-२०१८)..
शासकीय जमिनीचे वाटप आदेश - जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी भंडारा नझुल.
शासकीय जमिनीचे वाटप आदेश - रेशीम कार्यालय भंडारा नझुल.
शासकीय जमिनीचे वाटप आदेश - पोलीस अधिक्षक कारधा पोलीस स्टेशन भंडारा नझुल.
शासकीय जमिनीचे वाटप आदेश - आमगाव एमएसईबी.
शासकीय जमिनीचे वाटप आदेश - नेरला एमएसईबी.
शासकीय जमिनीचे वाटप आदेश - पशुवैद्यकिय दवाखाना पालांदूर चौ.
शासकीय जमिनीचे वाटप आदेश - पोलीस अधिक्षक खैरलांजी.
शासकीय जमिनीचे वाटप आदेश - पोलीस अधिक्षक पवनारखारी.
शासकीय जमिनीचे वाटप आदेश - पोलीस अधिक्षक साकोली पो.स्टे.
मंडळ अधिकारी जेष्ठता यादी २०१८.
अव्वल कारकून जेष्ठता यादी २०१८.
कनिष्ठ लिपिक संवर्ग जेष्ठता यादी २०१८.
लघुटंकलेखक जेष्ठता यादी २०१८.
वाहन चालक जेष्ठता यादी २०१८.
शिपाई जेष्ठता यादी २०१८.
राष्ट्रीय् आरोग्य अभियान अंतर्गत लसीकरण क्षेत्र सनियन्त्रक पदाचे पात्र व अपात्र यादी व महत्वाचे सूचना.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान भंडारा अंतर्गत आरोग्यवर्धिनी केंद्र ( HWC) कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी पदाकरिता उमेदवारांची निवड व प्रतीक्षा यादी २८/१२/२०१७.
खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्याबाबत-जाहिर नोटीस (भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 4 /एलक्युएन/2017-18 मौजा- निघवी तालुका - पवनी, जिल्हा - भंडारा.
विभागीय चौकशीची प्रकरणे हाताळण्यासाठी ज़िल्हा स्तरावर जाहिराती देऊन कंत्राटी चौकशी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याबाबत.
Sand Ghat Auction (२०१७-२०१८).
सन २०१७-१८ ची दुधाळ, शेळी व कुक्कुट गट लाभार्थी निवड यादी.
जाहीर नोटीस - भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 5/एलक्युएन/2017-18 मौजा- मांढळ ता. लाखांदुर जि. भंडारा.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत लसीकरण क्षेत्र सनियंत्रक व स्टाफ नर्स ( एन सी डी ) पदाकरिता जाहिरात २०१७.
जिल्हाधिकारी भंडारा यांच्या आस्थापनेवरील स्थायी / अस्थायी लिपिक-टंकलेखक ( कनिष्ट लिपिक ) संवर्गाची दिनांक 01-01-२०१७ चे स्थितीप्रमाणे अंतिम जेष्ठता यादी.
जाहीर नोटीस - भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 1/एलक्युएन/2017-18 मौजा- गवराळा ता. लाखांदुर जि. भंडारा.
जाहीर नोटीस - भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 2/एलक्युएन/2017-18 मौजा- गवराळा ता. लाखांदुर जि. भंडारा.
जाहीर नोटीस - भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 3/एलक्युएन/2017-18 मौजा- गवराळा ता. लाखांदुर जि. भंडारा.
खाजगी जमीन थेट खरेदीने संपादित करणे करिता (मौज - मासळ ) - जाहीर नोटीस.
अन्न नागरी पुरवठा विभाग भंडारा बारदाना निविदा जाहिरात २०१७.
भंडारा जिल्ह्यातील रेती वाहतुकी करिता वाहन नोंदणीकृत करणेबाबत जाहिरात 2017-18. .
जिल्हा सामान्य रुग्णालय भंडारा अंतर्गत समुपदेशक व औषध निर्माता पदाकरिता कंत्राटी जाहिरात २०१७. .
जिल्हाधिकारी भंडारा यांचे आस्थापनेवरील अव्वल कारकून संवर्गाची अंतीम ज्येष्ठता सुची ( दिनांक २3/१०/२०१७ ).
जिल्हा ग्राहक संरंक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती बाबत जाहिरात व अर्जाचा नमुना.
भंडारा जिल्ह्यातील मागील वर्षी लिलावात न गेलेले व नवीन रेती घाटाचा ई-निविदा व ई- ऑक्शन २०१७-१८.
अव्वल कारकून संवर्गाची प्रारूप जेष्ठता यादी 21-09-2017
स्थायी / अस्थायी तलाठी संवर्गाची दि १ जानेवारी २०१७ चे स्थितीप्रमाणे प्रारूप जेष्ठता यादी
स्थायी / अस्थायी लिपिक- टंकलेखक ( कनिष्ठ लिपिक) संवर्गाची दि १ जानेवारी २०१७ चे स्थितीप्रमाणे प्रारूप जेष्ठता यादी
स्थानिक सुट्या - भंडारा जिल्हा करिता (2017)
अधिक ...
माननीय जिल्हाधिकारी

मा. श्री.सुहास दिवसे(भा.प्र.से.)
More
माननीय पालकमंत्री

मा.डॉ. दीपक सावंत
More
जिल्हा विषयक वैशिष्ट