Close

Meri Maati Mera Desh

Meri Maati Mera Desh

आज ग्राम पंचायत निलागोदि येथे ग्राम स्वच्छता अभियान आयोजित करण्यात आला आणि माझी माती माझा गाव या 4,5 घरची मुट भर माती व तांदूळ गोळा करण्यात आले
लावेश्वर , पं स भंडारा