Close

Shri Tele

Tahsil Office, Sakoli

Email : tahsakoli[at]gmail[dot]com
Designation : Tahsildar Sakoli
Phone : 07186-236124