Close

Shri. Vaibhav Pawar

Tahsil Office, Lakhandur

Email : tahlakhandur[at]gmail[dot]com
Designation : Tahsildar Lakhandur
Phone : 07181-260041