Close

PanchayatSamiti21

Pnchayat Samiti Election-2021

अ.क्र. स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे नाव गट क्रमांक. गटाचे नाव गण क्रमांक. गणाचे नाव. उमेदवाराचे नाव(प्रतिद्या पत्र)
तुमसर आष्टी आष्टी
१.भलावी अनिता कन्हैया 

२. गजाम बबिता रामेश्वर 

३.गेडाम सुशीला दुलीचंद 

४.घोळंगे कविता जितेंद्र 

५. घोळंगे छाया लालचंद 

६. सराटे संगिता यशवंत 

७. उईके उषा मुन्ना 
८. धुर्वे भोजवंता महादेव 
९. धुर्वे भोजवंता महादेव 
  आष्टी नाकाडोंगरी
१. पारधी शामलता रुपचंद 

२. गौपाले दीपिका सुमित 

३. गौपाले माया शालिकराम 

४. कापगते खेमलता नरेंद्र 

५. खुणे कल्पना आनंद 

६. नाकाडे वासंती रवींद्र 

७. नाकाडे वासंती रवींद्र 

८. पुष्पतोडे हेमलता अनिल 
चिखला चिखला
१. आरामे रमेश चिंधू 

२. कोडवती शिवणकर भाऊलाल 

३. कोकोडे रवींद्रकुमार सुखाराम

४. मडावी अजयकुमार लटारू 

५. मरसकोल्हे अंकुश पांडुरंग 

६. मरसकोल्हे अंकुश पांडुरंग 

७. पुरमकर हिराचंद बुधाराम 

८. पुसाम शारदा चितरंजन 

९. धुर्वे सोहनलाल लखन 

१०. टेकाम अनिल सैय्यादलाल 
चिखला सीतासावंगी
१.डोंगरे अनिता श्रावण 

२. डोंगरे निखिल महेंद्र 

३. गेडाम भीमराव तुकाराम 

४. गेडाम नरेंद्रकुमार मोरेश्वर 

५. जनवारे सुनील बाबू 

६. मासूरकर पवनकुमार राजू 

७. वाघमारे यशवंत काशिनाथ 
८. वासनिक नीलेशकुमार शंकर 
९. वासनिक नीलेशकुमार शंकर 
बपेरा सी. मोहाडी खापा
१. बनकर राधा रामकृष्ण 

२. लंजे आशा देवानंद 

३. नेवारे माधुरी राजेश 

४. नेवारे रेखा राजेश 

५. शेंडे अल्का गोवर्धन 

६. शेंडे अल्का गोवर्धन 

७. तुरकर भूमेश्वरी भोजराज 
बपेरा सी. बपेरा सी.
१. बघेले राजेंद्र झनकलाल 

२. बानेवार मुरलीधर कवडूजी 

३. बानेवार मुरलीधर कवडूजी 

४. कटरे कांचनलाल विठ्ठल 

५. रहांगडाले किशोर शिवदयाल 

६. उंदिरवाडे हुकुमचंद पुनाजी 
चुल्हाड चुल्हाड
१.बानेवार लक्ष्मीकांत यशवंत 

२. बोरकर सुभाष मंगरुजी 

३. शेख कलाम ए. बशीर 

४. मोटघरे रामेश्वर गंगाराम 

५. पटले रवींद्र दवनु 

६. सोलंकी इंद्रपालसिह यशवंतसिह 
चुल्हाड सिलेगाव
१. डहाळे जिवन गोविंदा 

२. डहाळे जिवन गोविंदा 

३. धुर्वे योगेश्वर सहेसराम 

४. हुड प्रदीप चिंतामन 

५. माहुले सुनिल पतिराम 

६. नागपुरे हिरालाल विठोबा 

७. राणे मार्कंडराव बिरजराम 

८. सिंदपुरे सुखलाल सदाशिव 

९. सोनेवाणे सतीश रामकृष्ण 

१०. ठाकरे आशिष बाळकृष्ण 
सिहोरा सिहोरा
१.बरडे चेतना सतीश 

२. भवसागर दिपमाला राऊत 

३. डहाट शरयू बाबुराव 

४. लारोकार वनश्री अशोक 

५. वासनिक अर्चना रविकिरण 
सिहोरा १० साखळी
गररा ११ बाजारटोला
१.बिसने शाम टोलीराम 

२. बुराडे विनोद किसन 

३. मसराम भाऊराव छोटू 

४. रहांगडाले विवेक अशोक 

५. शेंद्रे शिवशंकर शामराव 
गररा १२ गररा

१. भुसारी अनिल चंद्रभान 

२. चौधरी नामदेव मारोती 

३. चावके विनोद रमेश 

४. रहांगडाले चंद्रशेखर शक्तीभान 

५. राऊत छबीलाल ग्यानीराम 

६. ठाकूर राजेश भाऊराव 
७. भट राजेश नत्थु 
अंबागड १३ लोहारा
१.भोंडे सलोनी गुरुदेव 

२. इनवाते मंजुषा महेंद्र 

३. कंगाले छबिता संजय 

४. पारधी रेशमा निलमकर 

५. राऊत रिना शिवदास 
अंबागड १४ अंबागड
येरली १५ मिटेवानी
१.आरामे सरिता हिरालाल 

२. परतेति प्रतिक्षा प्रदीप 

३. वरकडे रोशना विनोद 

४. उईके निशा युवराज 

५. उईके निशा युवराज 
येरली १६ येरली
१. भगत मुरलीधर आसाराम 

२. राऊत गोविंद शंकर 

३. कामठे सत्यनारायण जसवंत 

४. पारधी आशिष शिवशंकर 

५. पारधी आशिष शिवशंकर 

६. रहांगडाले आशिष आनंदराव 

७. रहांगडाले चंद्रशेखर नाथू 

८. रहांगडाले चंद्रशेखर नाथू 

९. रहांगडाले भवानीशंकर दसराम 

१०. राऊत शंकर लोंढू 
खापा १७ खापा
खापा १८ हसरा
१. भगत रत्नकला देवचंद 

२. डहारे भाग्यश्री दिलीप 

३. कटरे पल्लवी परमानंद 

४. कटरे प्रियांका दुर्योधन 

५. कटरे प्रियांका दुर्योधन 

६. मेश्राम सुजाता माणिक 

७. पटले युवकांता मेघराज 

८. टेंभरे उर्मिला टेकराम 
१० देव्हाडी १९ देव्हाडी
१० देव्हाडी २० माडगी
मोहाडी ११ कांद्री २१ कांद्री १. तडस छाया रमेश

२. बारई जयश्री विजय

३. चवळे सविता राजेंद्र

११ कांद्री २२ जांब १. बोरकर कांचना सुखराम

२.मंडलेकर कौतिका संतोष

३.राखडे प्रतिभा प्रमोद

४.साकुरे सीमा मोहन

५ .बोरकर सुष्मा दिवाकर

६.बांते उमा महादेव

१२ डोंगरगाव २३ उरसररा
१.भैराम किशोर थानीराम 

२.पटले मुलचंद गोंडुजी

३.शेंडे जगदीश्वर मोतीराम

४.सिंदेंगसुर राकेश पांडुरंग

५.पटले सचिन गोवर्धन

६.शरनागते हौशिक दिवांजी

७. टेंभरे नरेश रामदास 
१२ डोंगरगाव २४ डोंगरगाव
१.आंबागडे सकील वामन

2.बोंदरे अरुण शंकर

3.हटवार चंद्रशेखर श्रीधर

४.मलेवार विठ्ठल रामा 
१३ आंधळगाव २५ आंधळगाव
१.बुरडे दुर्गा मनोहर

२.सातपुते लक्ष्मी किरण

३.बांडेबुचे निलिमा महादेव

४.बांडेबुचे पुष्पा प्रकाश

५.चोपकर रत्नमाला अनिल

६.खराबे सुरेखा प्रकाश , 

७.धर्मिक उषा आनंदराव 
१३ आंधळगाव २६ हरदोली
१.चव्हाण प्रणय अनिल , 

२.माटे ईश्वर श्रावण

३.बांते केशव तुलसीराम

४.चोपकर वैभव उल्हास

५.धांडे योगराज लखुजी

६.घरजरे सुरेश रामचंद्र

७.मोहरे शंकर यशवंत

८.सुधाकर नामदेव गायधने

९.झंझाळ कैलास नामदेव

१०.बशीने रमेश अर्जुन

११.भोयर नरेंद्र यादोराव

१२.सव्वालाखे प्रमोद शिवशंकर 
१४ पाचगाव २७ खुमारी बुज
१.बाणा सेवक सव्वालाखे

२.हरिचंद झगलू बंधाते

३.हवसु श्रीहरी नागपुरे

४.मदन पांडुरंग मोहतुरे

५.रामदयाल देवराम निंबरते

६.रामप्रसाद विनुजी नागपुरे 
१४ पाचगाव २८ पाचगाव
१.भारती छोटेलाल मिरासे , 

२.कुंदा उमेद बडवाईक

३.संगिता भगवान पोळ्या

४.सिमा मनोजकुमार रहांगडाले

६.वनिता शोभाराम तिजारे 

७.विष्मा गुरुप्रसाद सेलोकर 
१५ वरठी २९ वरठी
१.वासनिक रितेश भाऊराव

२.आनंद पृथ्वीराज गजभिये

३.अतुल अनिरुद्ध भोवते

४.बंते गोपाळ दत्तुजी

५.दीपक ताराचंद वैद्य

६.डोंगरे चेतन सुधाकर

७.मनोज गजेंद्र सुखवानी

८.पवन श्रावण राघडे

९.उके दिलीप धनराज 
१५ वरठी ३० मोहगाव देवी
१.अनिल गिरिमाजी काळे

२.रेवानंद भिवा चकोले

३.अनिल गिरमा काळे

४.निखिल शशिमोहन काळे

५.पुरुषोत्तम गुलाब येळणे

६.रवी रामभाऊ येळणे 
१६ बेटाळा ३१ बेटाळा
१.आगाशे गणेश मारोती

२.आगाशे हंसराज बुधा 

३.बांडेबुचे विकास ताराचंद

४.भोंगडे उमेश मधुकर

५.धवळे रवींद्र मधुकर 

६.राऊत प्रशांत ध्यानेश्वर

७.राऊत रामेश्वर शामराव

८.शेंडे संजय माधवराव

९.तितीरमरे महेश गौरीशंकर 
१६ बेटाळा ३२ पालोरा
१.अनिता गणेश कुकडे

२.अंजना अशोक धांडे

३.आशा सतीश बोंदरे

४.करुणा दिगंबर कुकडे

५.मंदाबाई देवाजी पाचघरे

६.मनिषा ब्रम्हा बुरडे

७.रिना नामदेव गोमासे

८.सरिता गौरीशंकर राऊत

९.वैशाली ओमप्रकाश पंचबुधे

१०.योगेश्वरी संजय भोयर 
१७ करडी ३३ देवहाडा खु.
१.कोडापे सरिता विनोद

२.धुर्वे रेखा केवलराम

३.सोयम वंदना राजू

४.धुर्वे रेखा केवलराम

५.जुगनाईके रंजिता प्राणहंस 
१७ करडी ३४ करडी
१.शेंडे प्रिती कैलास

२.बर्वे रंजना किशोर

३.दुपारे अरुणा यशवंत

४.प्रीती भगवान भरतकर

५.शेंडे सपन आशिष 
साकोली १८ किन्ही एक. ३५ किन्ही एक.
१. बिसेन कैलास यादोराव 

२. जांभुळकर सचिन राजकुमार 

३. गणवीर इंद्रप्रसाद दयाराम 

४. कावळे विनायक सोमा 

५. आदे गणेश वसंता 
१८ किन्ही एक. ३६ एकोडी
१. कोटांगले भावेश एकनाथ 
2. डोंगरवार रेवतराम श्रावण 
3. मेश्राम कार्तिक उदाराम 
4. समरीत संजय विश्वनाथ 
5. हेमाने ललित शंकर 
१९ पिंडकेपार ३७ पिंडकेपार १. कापगते अर्चना मधुकर

२. दिघोरे सविता पुरुषोत्तम

३. मेश्राम भाग्यश्री भाषाकर

४. लंजे सरिता लालचंद

५. समरीत रुपलता पतिराम

६.समरीत सिंधु ज्ञानेश्वर

१९ पिंडकेपार ३८ किन्ही मो.
१. उंदिरवाडे दिलीप महादुजी 
२. गजभिये शैलेश हरी 
३. गणवीर सुशील रामचंद्र 
४. नंदेश्वर वाल्मिक कंगालदास 
५. बडोले कुवरलाल रामलाल 
६. बोरकर उमेश गेंदालाल 
७. बोरकर उमेश गेंदालाल 
८. राऊत राजेश मन्साराम
२० परसोडी सौ. ३९ विरशी
१. इलापते अर्चना पृथ्वीराज 
२. उईके रिता नंदकिशोर 
३. घरत लता ओमप्रकाश 
४. सिडाम सत्यफुल गरीबदास 
२० परसोडी सौ. ४० परसोडी सौ.
१. कापगते मंगला श्रीराम 
२. किरणपुरे अनिल शिवलाल 
३. बनकर दिपक श्रावण 
४. लंजे दयाराम सोमाजी 
५. शहारे जयपाल बिजू 
२१ कुंभली ४१ बोदरा
1. कापगते होमराज मार्तंड 

2. तागडे धम्मदिप दिलीप 

3. दोनोडे मुरली रामभाऊ 

4. मेंढे शैलेश गुरुदेव 

5. मेनपाले राकेश बकाराम 

6. रामटेके प्रल्हाद नकाराम

7. शेंडे पवनकुमार जगन्नाथ 
२१ कुंभली ४२ कुंभली
१. करंजेकर जयश्री विलास 

२. करंजेकर सरिता लालचंद 

३. खोटेले ललिता नरेंद्र 

४. झिंगरे प्रगती प्रदीप

५. बडवाईक गीता संजय 
२२ वडद ४३ वडद
१. गहाणे जागृती विलास 

2. गहाणे जागृती विलास 

3. चांदेवार प्रियांका रामरतन 

4. चोपकर कौशल्या तुलाराम 

5. देशकर विजया काशीनाथ 

6. नागरीकर शालू एकनाथ 

7. लोथे लीलाबाई मनोहर 
२२ वडद ४४ पळसगाव सो.
१. नंदेश्वर वनिता विनायक 
 
२. बडोले रिना तोताराम 

3. लोणारे माधुरी लीलाधर 

4. वालोदे करुणा निलकुमार  
२३ सानगडी ४५ सानगडी
१. कोयाडवार कृष्ण सिद्धेया 

2. खंडाईत चक्रधर भय्याजी  

३. निमजे केशव जनार्दन 

4. निमजे केशव जनार्दन 

5. भांडारकर उमेशबापू देवराव 

6. भानारकर चतुर्भुज मारोती 

7. भानारकर चतुर्भुज मारोती 

8. मांडवटकर माणिक केशव 

9. लिचडे राकेश मधुकर 

10. हेडाऊ राजेश किसन  
२३ सानगडी ४६ सासरा
१. खर्डेकर छाया धनपाल 

२. गोठेफोडे मनीषा कमलेश 

३. गोठेफोडे मालिनी प्रभाकर  

४. बनकर स्नेहा तुळशीराम 

५. बारसकर अनिता किशोर 

६. राऊत माधुरी रामदास 
लाखनी २४ लाखोरी ४७ सालेभाटा
२४ लाखोरी ४८ लाखोरी
१.मधुकर जयराम शेंडे

२.धीरज विलास गोस्वामी

३.अरुणा पुरुषोत्तम टेंभरे

४.अशोक मायाराम चेटूले

५.नारद लक्ष्मण पटले

६.सुनील सुखदेव बांते 
२५ मुरमाडी सा. ४९ पिंपळगाव सडक
१.गणेश पांडुरंग टेकाम

२.नरहरी गोविंदाजी वरकडे

३.रविंद्र परासराम मसराम

४.किशोर दौलत मडावी

५. शेषराव कामाजी वाळके

६.महेंद्र धनीराम भंडारे 
२५ मुरमाडी सा. ५० मुरमाडी सा.
१.शशिकांत मनोहर भोयर

२.पमकज आसाराम शामकुवर

३.सचिन भिकाराम बागडे

४.सूरजकुमार शालिकराम बागडे

५..प्रशांत प्रकाश मेश्राम

६.राजकुमार बळीराम नंदेश्वर

७.विकास श्रीराम वासनिक 
२६ केसलवाडा वा. ५१ गडेगाव
१.वत्सला कृष्ण लांजेवार

२.विक्रम लांजवार विश्वेशरी

३.जोत्सना निवृत्ती अतकरी

४.मनिषा ज्ञानेश्वर हलमारे

५.सुनंदा संजय पुडके

६.अश्विना निळकंठ लेंधरे 
२६ केसलवाडा वा. ५२ केसलवाडा वा.
२७ पोहरा ५३ पोहरा
१.शारदा मुकेश माटे

२.इंदिरा हेमराज बांडेबूचे

३.जिजा बाबुराव तुमडाम

४.अस्मिता दत्तात्रय हातनगर

५.चांदा पवन हातनगर

६.मंगला यशवंत खेडीकर 
२७ पोहरा ५४ कनेरी दगडी
१.अश्विनी रुपवसंत मोहतुरे

२.अहिल्या हिरोज मेश्राम

३.भूमेश्वरी जयंत बिनझाडे

४.संगिता देवेंद्र फुलेकर

५.संगिता देवेंद्र फुलेकर

६.अश्विनी गौतम तिरपुडे 
२८ मुरमाडी तुप ५५ मुरमाडी तुप
१.मुनेश्‍वर भिवा देशमुख

२.प्रशांत राजाराम मेश्राम

३.मुनेश्‍वर भिवा देशमुख

४.शशिकांत तोलीराम शेंडे

५.सुनील बकाराम चॅपल

६.कैलाश केवलराम बावनकुळे

७.नरहरी बाजीराव शहारे

८.भारत हेमराज मारवाडे

९.दिलीप चिंधू चॅपल

१०.ताराचंद नामदेव निरगुडे

११.रविंद्र बाळासाहेब खोब्रागडे

१२.रविंद्र बाळासाहेब खोब्रागडे

१३.विनायक हिरामण कोसरे 
 
२८ मुरमाडी तुप ५६ मेधा टोला १.मोनाली लक्ष्मण गाढवे

२.गोपाल तुकाराम बावणे

३.भागवत गोविंदा बारस्कर

४.नरेश दुधरम बरासे

५.नानेश्‍वर दयाराम दोनोडे

६.विणाबाई हरिदास दोनोडे

७.एकनाथ मंगरू रामटेके

८.रामेश्वर शंकर चुटे

९.गोवर्धन नामदेव घुले

१०.हेमराज राजीराम चुटे

११.रत्नाकर शंकर उके

१२.राकेश रमेश सेलोकर

१३.सुरेश दयाराम झंझाड

१४.उमेश दौलत झंझाड

१५. शेषश्रव भागवत शिवणकर

२९ पालांदूर चौ ५७ किटाळी
२९ पालांदूर चौ ५८ पालांदूर चौ.
१.विद्याबाई बळीराम चोपकर

२.योगिता योगराज झाल्के

३.भाग्यलक्ष्मी ज्ञानीराम गायधनी

४.प्रियांका जीवनदास कोरे

५.आरती भागवत खंडाईत

६.वीणा मधुकर कडूकर 
भंडारा ३० कोथूर्ण ५९ पांढरबोडी १.कढव अनिल श्रीकृष्ण

२. लीचडे विलास कृष्णा

३. झलके नरेश बुधा

४. जगनाडे विनोद श्रावण

५.नरेश बुधा झळके

६.साठवणे हिरामण फत्तू

७.मुकेश नथू ठवकर

८.नितेश मधुकर खेत्रे

९.नरेश झिबल बोंद्रे

३० कोथूर्ण ६० कोथूर्ण १. ईश्वरकर योगेश्वर सहादेव

२.लांबट जितेंद्र ओमदेव

३. ईश्वरकर मूलचंद सोपान

४. मोहतुरे उमेश अमृत

५.पंकज दशरथ लांबट

६.पवन यादवराव वंजारी

७.रामेश्वर कुंडलिक कांबळे

८.सेवकराम विठोबा नागफसे

९.महिंद्र शिरसागर जगनाडे

१०.राहुल श्रीराम ईश्वरकर

३१ खमारी बुटी ६१ खमारी १. राघोर्ते अतुल श्रीराम

२.भोयर बबनराव डोमा

३.ढेंगे महादेव सोमा

४.फेंडर प्रभू इस्तरी

५.नरेंद्र आनंदराव मारवडे

६.जीवन यशवंत माते

७.सचिनकुमार सत्यवान निंबार्ते

८.सचिनकुमार सत्यवान निंबार्ते

९.संदिप मनोहर उके

१०.किशोर किसन ठवकर

११.प्रमोद खुशाल मेश्राम

१२.शांताराम देवराम वासनिक

३१ खमारी बुटी ६२ कोका १.मेश्राम स्वाति विकेश

२.कोमल बुद्धपाल रामटेके

३.ललिता मनोज खोब्रागडे

४.कोमल राजन कनोजे

५.मंदा प्रेमदास कुंभारे

६.जयश्री राजू वासनिक

७.प्रतिमा सेवेक खोब्रागडे

३२ धारगाव ६३ धारगाव १. झंझाळ वीणा विनायक

२.गीता मारोती गिहेपुंजे

३.गीता शालिक कागदे

४.ज्योती प्रवीण नवरे

५.प्रतिमा राधेश्याम डोंगरवार

६.सीमा महेश निबार्ते

७.स्वाती धनराज शेंडे

३२ धारगाव ६४ गुंथारा १.मडावी पुष्पा शेखरशाह

२.कांचन होमदास वरठे

३.देवांगण कार्तिक आले

४.ललिता मधुकर ढोणे

५.नंदा शिवशंकर वरकडे

६.उषा राजकुमार कंगाले

 

३३ आमगाव ६५ आमगाव १.नागदेवे शशिकांत संजय

2.तिरपुडे रविकांत देवराम

3.गाढवे संजय मिताराम

4.गजबे कांचन देवानंद

5.मेश्राम रामपाल सदाशिव

6.हुमने राहुल राजाराम

7.गोस्वामी मनोज चैतराम

8.अतकरी सुखराम शामदेव

३३ आमगाव ६६ कार्धा १.मारबते भाष्कऱ भगवान

2.बावणकुळे मधुकर यादवराव

3.भुरे राजकुमार प्रल्हाद

4.देवगडे शिवशंकर सुदाम

5.बावणकर रुपलाल गोपीचंद

6.बांते अंकित बबनराव

7.चवळे अरुण हरिचंद

३४ गणेशपूर ६७ गणेशपूर १.गणविर किर्ति नरेंद्र

२. रामटेके युवराज सदाशिव

३.मेश्राम मनोहर मंगलजी

४.शेंडे अरविंदकुमार तुकाराम

५।तिरपुडे चंद्रमनी प्रल्हाद

६.वैद्य रत्नमाला सुदेश

७.मेश्राम राजकुमार प्रभुकुमार

८.वाहने महेंद्र शंकरराव

९.खोब्रागडे अशोक सुर्यभान

 

३४ गणेशपूर ६८ बेला १. चेटुले रत्न्माला बंडू

२. साबळे ज्योति दीपक

3.शेंडे शारदा गोपाल

४.बोंद्रे अर्चना ललित

५.पुडके मंगला गुणवंत

६.गोंडाने मंजु अरुण

७.शेंडे शारदा गोपाल

८.बाभरे वैशाली मुकेश

३५ खोकरला ६९ खोकरला १. बांते संदीप सुखदास

२.भोयर यशवंत अखाडु

३.वैरागडे करमचंद गोपीचंद

४.कुंभलकर नरेश दिगंबर

५.मौजे उमेश रामप्रसाद

३५ खोकरला ७० गोपीवाडा १. चव्हाण अजय बालाजी

२. कहाल्कर भीमराव गिरिमा

३.काटोरे नरेंद्र गोविंद

४.निंबार्ते रमेश विठोबा

५.बोंदरे संजय निलकंठ

६.सार्वे शैलेश पंढरी

७.मेश्राम मिथुन रणभीड

३६ ठाणे ७१ शहापूर १.हरडे सुरेखा विनोद

२.गजभिये छब्बाबाई दीपक

३.पडोळे मरोती सुरेश.

४.वंजारी मंजुळा भगवान

५.मेश्राम रिषीता रंजित

६.गजभिये शितल नितेश

७.तिजारे मीनाक्षी मोरेस्वरजी

८.मोटघरे सविता घनश्याम

९.चोपकर अर्चना रमेश

१०.फंदे अश्विनी दर्शन

३६ ठाणे ७२ ठाणे १.शेंडे आशा मूर्तिदास

२.कुरझेकर कल्पना इंद्रजीत

३.भोयर सरोजिनी शशिकांत

४.घरडे पायल राहुल

५.पडोळे मेघना संजय

६.खोब्रागडे पुष्पा अनमोल

७.काटेखाये जयश्री सुरेश

८.उके कुंदलता मनोज

९.आकरे शशिकला प्रभु

३७ सावरी जे ७३ सावरी जे १. चिंचुरकर कल्पना विजय

२.गिर्हेपुंजे आशा रमेश

३.पेंदाम निरू रवी

४.कांबळे भाग्यश्री मोहनीश

५.कांबळे भाग्यश्री मोहनीश

६.वसानी कविता  अमितकुमार

७.ढोने मनिषा मनोज

८.निमजे भगवती छगनलाल

९.निमजे भगवती छगनलाल

१०.लांजेवार शुभांगी हरीश

११.मोटघरे शालिना अरुण

१२.मेश्राम संध्यादेवी रविंद्र

३७ सावरी जे ७४ कोंडी १. बारई योगिता चन्द्रशेखर

२. तितिरमारे लता राजेश

३.पडोळे लताबाई क्रिष्णा

४.भगत उज्वला नागेश

५.सुखदेवे मिराबाई नरेश

६.थोटे किरण महेंद्रकुमार

७.इटनकर आशा दामोधर

८.हिवसे माया श्रीकृषणा

३८ सिल्ली ७५ सिल्ली १. कानतोडे निरंजन दिनबा

२.लांजेवर प्रमीला प्रभू

३. खोब्रागडे प्रशांत व्यंकटराव

४.पडोळे लंकेश्वर दिनकर

५.चरडे सचिन रामदास

६.पडोळे लंकेश्वर दिनकर

७.थोटे मंगेश पुरुषोत्तम

८.भिसे गोपाल बालकृष्ण

९.चोपकर ममता विलास

३८ सिल्ली ७६ मानेगाव १. खोब्रागडे अमोल समीकरण

२.घरडे प्रशांत मधुकर

३.घरडे प्रशांत मधुकर

४.बोदेले प्रभाकर विठोबा

५.घरडे रघुनाथ अखाडु

६.उके अतुल वसंत

७.तांडेकर रमेश कीसन

८.घरडे नत्थु झिबल

३९ पहेला ७७ चोवा १. जिभे नलिनी शंकर

२. रामटेके सीमा नरेंद्र

३.गोंडाणे विशाखा भारत

४.तिरपुडे निशा संजय

५.चव्हाण विश्रांती प्रभु

३९ पहेला ७८ पाहेला १. चवळे काजल अजय

२. कांबळे उषा भाष्कर

३.थोटे संध्या मोहन

४.चवळे लिनता रामदास

५.चोले भारती भगवान

६.चोले आशा काशिनाथ

पवनी ४० अड्याळ-चिचाळ ७९ चिचाळ
४० अड्याळ-चिचाळ ८० अड्याळ
१.स्मिता प्रशांत गिरी

२ .अरुणा विपिन टेंभुर्णे

३ .नूतन मुनिश्‍वर बोडलकर

४ .नूतन मुनिश्‍वर बोडलकर

५ .नूतन मुनिश्‍वर बोडलकर

६ .शोभा ललितकुमार शहारे

७ .सानिया रशीदखान पठाण

८ .हेमलता संदिप अंबाडे

९ .संजना संजीव भांबोरे

१० .मिनल शेषराव मेश्राम
४१ पिंपळगाव ८१ तिर्री
१ .कल्याणी सूर्यभान तुंबळे

२ .निशा अशोक चेटूले

३ .रुपा एकनाथ शेंडे

४ .पंचशिला नरेश वहाणे

५ .उषा देवराज रोहनकर

६ .वंदना हिरालाल काटेखाये 
४१ पिंपळगाव ८२ पिंपळगाव
४२ कोंढा ८३ आकोट
१. सिंधू हिवराज कुर्ढेकर

२.धनराज पुंडलिक देशमुख

३ .तुळशीदास मोतीराम कोल्हे

४ .महेश खुशालराव भुरे

५ .वसंत पांडुरंग मोटघरे

६ .टेकचंद शालिकराम दुर्गे

७ .परशुराम विठोबाजी समृत

८ .हर्षवर्धन मुनेश्वर कोहापरे

९ .धनीराम जगन्नाथ समरीत 
४२ कोंढा ८४ कोंढा
१. गुलाब विठोबाजी गभणे

२.शिवशंकर गणपत फंदी

३ .जितेंद्र रामेश्वर लिचडे

४ .नूतन विलास कुर्झेकर

५ .वामन संपत कामठे

६ .संजय देविदास रत्नपारखी

७ .प्रकाश कुंडलिक कुर्झेकर

८ .संजय देविदास रत्नपारखी

९ .दिगंबर कुंडलिक वंजारी 
४३ ब्रम्ही ८५ ब्रम्ही
१.शरद रामकृष्ण मोहरकर

२.फाल्गुन होमदास घावळे

३ .प्रमोद रुषी डोये

४ .गिरीश्‍वर श्रीकृष्ण भेंदरकर

५ .विनोद श्रीराम बागडे

६ .भीमरव नक्तू घोडीचोर

७ .भोजराज यादवराव कांबळी

८ .माणिकराव तुकाराम ब्राम्हणकर

९ .यादोराव मुखलन धनजुळे 

१० .विलास मुखलन घावळे 
४३ ब्रम्ही ८६ खैरी दिवाण
१.सदानंद हरी धारगावे

२ .सतीश कबाजी घरडे

३ .बादल रामाजी थोरे

४ .अनिल गणपत धारगावे

५ .यादव महादेव मेंढे

६ .धर्मदास बापूजी भांभोरे

७ .बालकदास विठोबा शेंडे

८ .संध्या भालचंद्र वासनिक 
४४ आसगाव ८७ आसगाव
१ .सुनील आनंदराव लेंडे

२ .चंद्रशेखर वामन पडोळे

३ .पुंडलिक राजाराम हत्तीमारे

४ .राजेश नत्थू भेंदरकर 
४४ आसगाव ८८ मांगली
१. भारती महेंद्र रंगारी

२ .लक्ष्मी किसन मेश्राम

३ .शांतकला राजेंद्र रंगारी

४ .ममता प्रकाश मेश्राम

५ .राजनंदिनी किशोर मेश्राम

६ .राजनंदिनी किशोर मेश्राम
४५ भुयार ८९ कुर्झा
१. दौलत वासुदेव खलसंग

२ .विश्वनाथ कोठीराम वाटी

३ .विठ्ठल गणपत नरनावरे

४ .ताराबाई ताराचंद जीवतोडे

५ .शंकर केशव खलसंग 
४५ भुयार ९० भुयार
१. मंगला अशोक बाळबुधे

२.वैशाली प्रशांत वैद्य

३ .मंगला विनोद रडके

४.रोहिणी पंकज चौधरी

५ .सीमा मनोहर मोहिते 
४६ सावरला ९१ कोदुर्ली
४६ सावरला ९२ सावरला
१. वैशाली देवेंद्र पडोळे

२ .विश्रांती राजू घुटके

३ .बरणबाई हंसराज गजभिये

४ .बिना नक्तू मांडपे

५ .लक्ष्मी अंबादास गभणे 
लाखांदूर ४७ मासळ ९३ मासळ
४७ मासळ ९४ मांडळ
१.बागडे नीलकंठ हरिचंद्र 

२. भेंडारकर श्रीहरी रतिराम 

३. भुरले मनोज दिगांबर 

४. चिरवटकर शुभम दिलीप 

५. धकाते उमेश भगवान 

६. फुले संदेश ईश्वर 

७. कावळे देवगण उदाराम 

८. मिसार मनोज सदाशिव 

९. राऊत यशवंत तानबा 
४८ दिघोरी मो. ९५ जैतपूर
1. बागमारे राजेश लालाजी 

2. घटारे लक्ष्मण मुन्शी 

3. कांबळे रविकिरण होमाजी 

4. मुरतेली वसंता मुरलीधर 

5. पडोळे धनराज दाजीबा 

6. पिलारे बबन जानीराम 

7. पिलारे प्रवीण दिलीप 

8. गोंडाणे नागसेन अमर 

9. कांबळे ज्ञानेश्वर हरिचंद्र 
४८ दिघोरी मो. ९६ दिघरी मो.
१. भलावी कल्पना अशोक 

२. उईके लक्ष्मीकांत कोमल 

३. मंडाले माधुरी विश्वनाथ 

४. मसराम शारदा हरिभाऊ 

५. नैताम गवरा दामोधर 

६. पुरामे दामिनी संदिप 

७. वरकडे संजना संजय 
४९ भागडी ९७ बारव्हा
१. बोरकर कमलेश नेपाल 

२. बोरकर सुवर्णा यादोराव

३. जांभुळकर माया अरविंद

४. लाडे राकेश विठ्ठल 

५. रामटेके दिलीप गणपत 

६. सोनटक्के ओमप्रकाश चंद्रभान 

७. उके मधुर भैय्याजी 
४९ भागडी ९८ भागडी
५० सरांडी बूज ९९ सरांडी बूज.
१. ढोरे कविता विनोद 

2. फुंडे रिटा ऋषी 

3. मटाले शिल्पा संजय 

4. राऊत रेखा रामदास 

5. राऊत उषा विजय 

6. ठाकरे अमृता निलेश 

7. ठाकरे माधुरी संजय 
५० सरांडी बूज १०० विरली बुज.
१.देवचंद अण्णाजी कावळे

२.जितेंद्र मधुकर पारधी

३.मनोजकुमार ताराचंद ठाकरे

४.भूमेश्वर महादेव महावडे

५.रक्षित हरिदास बारसागडे

६.गिरीश सुखदेव भागाकर

७.उमेश साधू जगनाळे 

८.गोपाल वामन तर्हेकर

९.राजेश विनायक महावडे 
५० मोहरना १०१ मोहरना
१. भानारकर अमरनाथ हरी 

2. बुरडे टारझन भास्कर 

3. बुरडे तुळशीदास श्रीराम 

4. हजारे बिसन पांडुरंग 

5. करणपोटे चंद्रशेखर मारोती 

6. माडवकर विलास हगरु 

7. मोहरकर खुशाल गणपत 

8. पारधी नीलकंठ सीताराम 

9. राऊत मंगेश रतीराम 

10. मैद संजकुमार रतीराम 

11. राऊत प्रभाकर धर्माजी 

12. राऊत जितेंद्र दादाजी 
५१ मोहरना १०२ कुडेगाव
१. बुराडे ज्योती दिपक 

२. दिवठे छब्बू मुनेश्वर 

३. खरकाटे देविका तुळशीदास 

४. मेंढे वर्षा सुभाष 
५१ पिंपळगाव को. १०३ पिंपळगाव को
५२ पिंपळगाव को. १०४ सोनी
१. मुळे सुषमा प्रदिप 

२. रामटेके शर्मिला राजेंद्र 

३. मेश्राम निरू भारत